Zmiany w środowisku bezpieczeństwa państwa – szanse czy zagrożenia?

Planowany termin rozpoczęcia: 
07:gru:2018
Planowany termin zakończenia: 
07:gru:2018
Nazwa organizatora: 
Instytut Nauk Politycznych UWM
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Krzysztof Żęgota
Miejsce obrad: 
Stara Kotłownia, Sala Senatu UWM, ul. Prawocheńskiego 9
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa