Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Planowany termin rozpoczęcia: 
09:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
12:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa ,Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Jednostka: 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. zw.
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe UWM ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa