Zjazd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
17:cze:2022
Planowany termin zakończenia: 
19:cze:2022
Nazwa organizatora: 
Rada Samorządu Doktorantów UWM
Jednostka: 
Wydział Lekarski
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Andrzej Rynkiewicz
Miejsce obrad: 
Stara Kotłownia UWM
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa