„Zielony Ład, transgraniczna (zorganizowana) ekoprzestępczość w Europie i poza nią. Nowe wyzwania dla organów ścigania i badań”

Planowany termin rozpoczęcia: 
10:paź:2022
Planowany termin zakończenia: 
11:paź:2022
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej
Współorganizatorzy: 
Międzynarodowa Sieć Akademicka Cross-Border Network
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Banach-Gutierrez
Miejsce obrad: 
Aula Błękitna, Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa