XXXVI Seminarium Geografii Wsi nt. Współczesne kierunki badań w gospodarowaniu przestrzenią wiejską

Planowany termin rozpoczęcia: 
18:cze:2020
Planowany termin zakończenia: 
19:cze:2020
Nazwa organizatora: 
Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości
Współorganizatorzy: 
Zespół ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Miejsce obrad: 
baza UWM oraz Hotel Park
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych