XXX Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:cze:2024
Planowany termin zakończenia: 
14:cze:2024
Nazwa organizatora: 
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością
Współorganizatorzy: 
firmy obsługujące branżę mleczarską
Jednostka: 
Wydział Nauk o Żywności
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Justyna Żulewska
Miejsce obrad: 
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych