XXVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy małych miast – współczesne kierunki badań”

Planowany termin rozpoczęcia: 
05:wrz:2022
Planowany termin zakończenia: 
06:wrz:2022
Nazwa organizatora: 
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Współorganizatorzy: 
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Agnieszka Szczepańska
Miejsce obrad: 
Olsztyn,
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych