XXIX Międzynarodowe Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY

Planowany termin rozpoczęcia: 
13:cze:2023
Planowany termin zakończenia: 
16:cze:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności
Współorganizatorzy: 
firmy obsługujące branżę mleczarską
Jednostka: 
Wydział Nauk o Żywności
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Justyna Żulewska
Miejsce obrad: 
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych