XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej; VII International Session of Young Scientific Staff

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:Maj:2019
Planowany termin zakończenia: 
24:Maj:2019
Nazwa organizatora: 
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Współorganizatorzy: 
Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PANauk w Olsztynie; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sekcja Młodej Kadry Naukowej; Polskie Towarzystwo Chemiczne Sekcja Chemii Żywności
Jednostka: 
Wydział Nauk o Żywności
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Janusz Pomianowski
Miejsce obrad: 
Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa