XXII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:cze:2020
Planowany termin zakończenia: 
23:cze:2020
Nazwa organizatora: 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
Współorganizatorzy: 
-
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Orzechowska, Joanna Nawacka
Miejsce obrad: 
obrady zdalne
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski Ukraiński Białoruski
Zasięg : 
Międzynarodowa