XXI Doroczna konferencja naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej - Problemy w wykonywaniu zadań administracji publicznej

Planowany termin rozpoczęcia: 
25:Maj:2022
Planowany termin zakończenia: 
27:Maj:2022
Nazwa organizatora: 
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej ul. Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jarosław Dobkowski
Miejsce obrad: 
Hotel Solar Palace Spa & Wellness, 11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 22,24
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa