XV Ogólnopolskie Forum Naukowe "Oddziaływanie mediów na postrzeganie i ocenę współczesnej polityki"

Planowany termin rozpoczęcia: 
25:cze:2018
Planowany termin zakończenia: 
25:cze:2018
Nazwa organizatora: 
Koło Naukowe Politologów
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Wojciech Fabiszewski
Miejsce obrad: 
Instytut Nauk Politycznych UWM, ul. Szrajbera 11, Olztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa