XV Konferencji Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia ds. Glejaków Niskiego Stopnia Złośliwości (konferencja odwołana)

Planowany termin rozpoczęcia: 
18:cze:2020
Planowany termin zakończenia: 
20:cze:2020
Nazwa organizatora: 
Stowarzyszenie Neurochirurgia Pomorska
Współorganizatorzy: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Zdrowiu
Jednostka: 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
prof. dr hab. n.med. Wojciech Kloc
Miejsce obrad: 
Europejskie Centrum Solidarności, pI. Solidarności 1,80-863 Gdańsk
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa