XIII Warmińskie Seminarium Hagiologiczne,pt. Święci Polacy w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)

Planowany termin rozpoczęcia: 
05:lis:2021
Planowany termin zakończenia: 
05:lis:2021
Nazwa organizatora: 
Komitet Organizacyjnych Warmińskich Seminariów Hagiologicznych
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce obrad: 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie i aplikacja GoogleMeet
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych