XII Ogólnopolska konferencja naukowa z zakresu prawa zamówień publicznych "Prawo zamówień publicznych w dobie przemian"

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:cze:2019
Planowany termin zakończenia: 
18:cze:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Finansowego
Współorganizatorzy: 
Urząd Zamówień Publicznych
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Maciej Lubiszewski
Miejsce obrad: 
Aula Kongresowa Centrum Konferencyjne UWM
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa