XI Konferencja Adeptów Fizjologii

Planowany termin rozpoczęcia: 
27:cze:2022
Planowany termin zakończenia: 
28:cze:2022
Nazwa organizatora: 
Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt
Współorganizatorzy: 
Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON, Naukowe Koło Biotechnologów UWM
Jednostka: 
wydział Biologii i Biotechnologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Nina Smolińska
Miejsce obrad: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych