X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU STARZENIE SIĘ I PÓŹNA DOROSŁOŚĆ W DYSKURSIE MIĘDZYPOKOLENIOWYM. Z TEMATEM WIODĄCYM PÓŹNA DOROSŁOŚĆ I JEJ RÓŻNORODNOŚĆ – PERSPEKTYWA PEDAGOGICZNA

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:lis:2023
Planowany termin zakończenia: 
24:lis:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych
Współorganizatorzy: 
Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS UWM w Olsztynie
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Kinga Lisowska, Anna Leszczyńska-Rejchert
Miejsce obrad: 
Olsztyn, Wydział Nauk Społecznych
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa