X. Interdyscyplinarne Seminarium hagiologiczne, pt. Święta Anna w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna) - konferencja on-line

Planowany termin rozpoczęcia: 
04:lis:2020
Planowany termin zakończenia: 
04:lis:2020
Nazwa organizatora: 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce obrad: 
MS Teams - online
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa