Wyzwania opieki farmaceutycznej

Planowany termin rozpoczęcia: 
20:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
20:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Biologii Medycznej
Jednostka: 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Łukasz Puchała
Miejsce obrad: 
Centrum Behringa sala 306 i 307, Al. Warszawska 30, Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna