Wybrane problemy współczesnej architektury krajobrazu

Planowany termin rozpoczęcia: 
25:mar:2019
Planowany termin zakończenia: 
25:mar:2019
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Katedra Architektury Krajobrazu), FUNDACJA "W KRAJOBRAZIE"
Jednostka: 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Mariusz Antolak
Miejsce obrad: 
Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 21, pracownie Katedry Architektury Krajobrazu
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa