Współczesne wyzwania rynku nieruchomości mieszkaniowych

Planowany termin rozpoczęcia: 
09:cze:2022
Planowany termin zakończenia: 
09:cze:2022
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Narodowy Bank Polski
Jednostka: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Marcin Janusz
Miejsce obrad: 
Stara Kotłownia, Sala Posiedzeń Sentatu
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa