Współczesne kierunki badań w farmakologii i toksykologii weterynaryjnej

Planowany termin rozpoczęcia: 
24:cze:2019
Planowany termin zakończenia: 
28:cze:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Farmakologii i Toksykologii
Jednostka: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Włodzimierz Markiewicz
Miejsce obrad: 
w toku ustalania
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych