Wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka

Planowany termin rozpoczęcia: 
10:paź:2019
Planowany termin zakończenia: 
11:paź:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej
Współorganizatorzy: 
Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Rafał Łyżwa
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Międzynarodowa