Wielkobazowe obserwacje LOFAR - spotkanie robocze

Planowany termin rozpoczęcia: 
09:wrz:2024
Planowany termin zakończenia: 
13:wrz:2024
Nazwa organizatora: 
Instytut Geodezji i Budownictwa UWM
Współorganizatorzy: 
LOFAR-VLBI Working Group for the International LOFAR Telescope
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Marcin Hajduk
Miejsce obrad: 
Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa