Wartość dodana bioproduktów w rozwoju zrównoważonym

Planowany termin rozpoczęcia: 
03:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
03:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
Miejsce obrad: 
Hotel Park Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna