Warsztaty Projektu BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej - technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia.

Planowany termin rozpoczęcia: 
27:wrz:2022
Planowany termin zakończenia: 
27:wrz:2022
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Janusz Gołaszewski
Miejsce obrad: 
Hotel Park - al. Warszawska 119
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna