Warsztaty Jurydyczne z Prawa Karnego

Planowany termin rozpoczęcia: 
20:mar:2023
Planowany termin zakończenia: 
20:mar:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń
Współorganizatorzy: 
dr hab. Marta Romańczuk-Grącka
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Michał Kurzyński
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM Aula Cytrynowa
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna