Warsztaty jurydyczne prawa i postępowania administracyjnego 2023

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:mar:2023
Planowany termin zakończenia: 
23:mar:2023
Nazwa organizatora: 
Wydział Prawa i Administracji UWM
Współorganizatorzy: 
brak
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Tomasz Majer
Miejsce obrad: 
Centrum Kongresowe UWM - sala 4
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna