Warsztaty BRANCHES: Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – technologie, łańcuchy dostaw, możliwości rozwojowe i ograniczenia

Planowany termin rozpoczęcia: 
08:gru:2021
Planowany termin zakończenia: 
08:gru:2021
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM
Współorganizatorzy: 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Janusz Gołaszewski
Miejsce obrad: 
Stara Kotłownia Sala 2A, Ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna