Warmińsko-Mazurskie Forum Dialogu Gospodarczego - Konstytucja Biznesu w teorii i praktyce

Planowany termin rozpoczęcia: 
10:gru:2021
Planowany termin zakończenia: 
10:gru:2021
Nazwa organizatora: 
WPiA UWM, KIDP oddział w Olsztynie, Loża Olsztyńska BCC - Business Centre Club, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
KIDP oddział w Olsztynie, Loża Olsztyńska BCC - Business Centre Club, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Szymon Kisiel
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM, Sala Kongresowa
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa