Walka o przestrzeń. Krajobrazowe, społeczne i kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju miast

Planowany termin rozpoczęcia: 
18:paź:2019
Planowany termin zakończenia: 
19:paź:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Nauk o Rodzinie
Współorganizatorzy: 
Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Gospodarki Nieruchomościami, Komisja Miasta KNE PAN
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jacek Pawlik
Miejsce obrad: 
UWM w Olsytznie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Francuski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych