VIII Sesja Terenowa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Planowany termin rozpoczęcia: 
04:sie:2019
Planowany termin zakończenia: 
09:sie:2019
Nazwa organizatora: 
Polskie Towarzystwo Mykologiczne; Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
Współorganizatorzy: 
Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM;
Jednostka: 
wydział Biologii i Biotechnologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dariusz Kubiak
Miejsce obrad: 
Dorotowo
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa