VI Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
14:wrz:2022
Planowany termin zakończenia: 
17:wrz:2022
Nazwa organizatora: 
Katedra Inżynierii Systemów
Współorganizatorzy: 
WEEIA Politechniki Łódzkiej; WM Politechniki Wrocławskiej; IIM Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; WIPiE Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, prof. UWM; mgr Karolina Szturo
Miejsce obrad: 
w trakcie ustalania
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych