VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowych Badań Podwodnych

Planowany termin rozpoczęcia: 
01:gru:2023
Planowany termin zakończenia: 
03:gru:2023
Nazwa organizatora: 
Naukowye Koło Badań Podwodnych „Hydronautic” UWM w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Fundacja Naukowe Badania Podwodne, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Piotr Dynowski
Miejsce obrad: 
Błaskowizna 9, 16-404 Błaskowizna
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa