VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego "Dziecko pod ochroną prawa" (nowy termin w trakcie ustalania)

Planowany termin rozpoczęcia: 
28:kwi:2020
Planowany termin zakończenia: 
28:kwi:2020
Nazwa organizatora: 
Katedra Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej; Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego; Katedra Teorii i Historii Prawa
Współorganizatorzy: 
Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego; "Studia Prawnoustrojowe"
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
1) dr Justyna Krzywkowska 2) mgr Maciej Mikołajczyk
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych