VI Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Stan Badań

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:Maj:2019
Planowany termin zakończenia: 
22:Maj:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Historii i Ustroju Państwa i Prawa
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów UWM, Koło Naukowe Historyczno-prawne
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Mieczysław Różański
Miejsce obrad: 
Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych