VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Działalność Organizacji Pozarządowych "Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej"

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:lis:2018
Planowany termin zakończenia: 
24:lis:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Współorganizatorzy: 
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Safety & Law” działające przy WPiA UWM
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Martyna Seroka
Miejsce obrad: 
Aula Cytrynowa, Centrum Konferencyjne UWM, Olsztyn ul. Dybowskiego 11
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa