VI Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio-Mathematica" - konferencja odwołana

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:wrz:2020
Planowany termin zakończenia: 
19:wrz:2020
Nazwa organizatora: 
Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Zespolonej
Współorganizatorzy: 
Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska
Jednostka: 
Wydział Matematyki i Informatyki
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr hab. Adam Lecko
Miejsce obrad: 
w trakcie ustalania
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych