V Warmińska Konferencja Nauk Penalnych "In dubio pro humanitate"

Planowany termin rozpoczęcia: 
28:paź:2021
Planowany termin zakończenia: 
28:paź:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń
Współorganizatorzy: 
SKN "Themis"
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Marta Romańczuk-Grącka
Miejsce obrad: 
on - line na platformie MS Teams
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa