V Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:wrz:2021
Planowany termin zakończenia: 
25:wrz:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Inżynierii Systemów
Współorganizatorzy: 
Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
prof. dr hab. inż. Ryszard Myhan, mgr Karolina Szturo
Miejsce obrad: 
W trakcie ustalania. Konferencja odbędzie się w formie bezpośredniej (pod warunkiem zniesienia obostrzeń wprowadzonych przepisami związanymi z COVID-19)
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych