V Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych - konferencja odwołana

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:wrz:2020
Planowany termin zakończenia: 
19:wrz:2020
Nazwa organizatora: 
Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM, mgr Karolina Szturo
Miejsce obrad: 
w trakcie ustalania
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych