V Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe poświęcone problematyce stosunków polsko-ukraińskich i kwestiom integracji europejskiej

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:Maj:2019
Planowany termin zakończenia: 
24:Maj:2019
Nazwa organizatora: 
Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska"
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM
Miejsce obrad: 
Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Międzynarodowa