Turystyka nas inspiruje. Szlaki turystyczne szansą rozwoju turystyki regionalnej

Planowany termin rozpoczęcia: 
18:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
18:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; UWM w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Jednostka: 
Wydział nauk o Środowisku
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Czarniakowska
Miejsce obrad: 
Aula im. M.G. Dietrichów ul. Kurta Obitza 1 10-725 Olsztyn Kortowo
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna