Tożsamość narodowa w dobie kryzysu liberalnej demokracji - przejawy, czynniki, wymiary i wizje

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:lip:2022
Planowany termin zakończenia: 
08:lip:2022
Nazwa organizatora: 
Wydział Teologii UWM i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Współorganizatorzy: 
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, Fundacja Studiów Międzynarodowych
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jacek Pawlik
Miejsce obrad: 
Dom św. Stanisława Kostki, Chludowo k/Poznania
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa