Szansa na lepsze jutro - perspektywy współpracy Lasów Państwowych i przedsiębiorstw leśnych

Planowany termin rozpoczęcia: 
21:wrz:2021
Planowany termin zakończenia: 
21:wrz:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
Współorganizatorzy: 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Polski Związek Pracodawców Leśnych
Jednostka: 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dariusz Rutkowski
Miejsce obrad: 
UWM Olsztyn - sala 307 Biblioteka Uniwersytecka
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa