„Systemy zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych w ramach biogospodarki o obiegu zamkniętym”

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
26:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
9a. Hochschule Offenburg University of Applied Sciences, Offenburg, Germany. 9b. Liderzy zespołów projektowych badań prowadzonych w UWM Olsztyn i UAS Offenburg.
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski
Miejsce obrad: 
Obrady: Stara Kotłownia (sesje konferencyjne) i inne lokalizacje w kampusie UWM (równoległe warsztaty projektowe – preferowane będą sale z indywidualnym nagłośnieniem dyskutantów). Zakwaterowanie: Hotel Park Olsztyn i inne hotele w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa