Seminarium Spawalnicze "Nauka dla przemysłu - Spawalnictwo 4.0"

Planowany termin rozpoczęcia: 
05:wrz:2019
Planowany termin zakończenia: 
05:wrz:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Technologii Materiałów i Maszyn UWM Olsztyn
Współorganizatorzy: 
Katedra Spajania Politechniki Gdańskiej, Linde Polska, Rywal
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Krzysztof Dutka
Miejsce obrad: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna