Seminarium projektu UpWaste - Sustainable up-cycling of agricultural residues: modular cascading waste conversion system

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:wrz:2020
Planowany termin zakończenia: 
11:wrz:2020
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Janusz Gołaszewski
Miejsce obrad: 
Przystań Kortowska
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Regionalna