Seminarium projektowe projektu UpWaste połączone z posiedzeniem Rady Naukowej CBEO UWM

Planowany termin rozpoczęcia: 
14:wrz:2021
Planowany termin zakończenia: 
14:wrz:2021
Nazwa organizatora: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM
Jednostka: 
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Janusz Gołaszewski
Miejsce obrad: 
Hotel Park - al. Warszawska 119
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna