Seminarium polsko-słowackie: Funkcjonowanie parlamentu w dobie Covid 19

Planowany termin rozpoczęcia: 
05:lis:2021
Planowany termin zakończenia: 
05:lis:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie
Współorganizatorzy: 
Brak
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dorota Lis-Staranowicz
Miejsce obrad: 
on line MS Teams
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa